Muzika

Mi puštamo ono što vi volite!
Radio S

Bus Bingo

PRAVILA UČESTVOVANJA U KVIZU : ”Bus bingo“

 

 

I  OPŠTE ODREDBE

 

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S2, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)

1.2. Organizator kviza je RADIO S2  (u daljem tekstu: Radio S2).

 

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji poseduju javnu ispravu – ličnu kartu.

2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S2, njihovi najbliži srodnicii

bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S2 u smislu zakona.

2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

 

Radio S2 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.

 

 

IV PRAVILA KVIZA : ” Bus bingo“

 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan, radnim danima, na Radiju S2.

Od 16.jula do 22.jula 2018.godine (predpromocija), a od 23.jula do 03.avgusta 2018.godine (promocija, sa kvizom).

 

4.2. Bus bingo je zabavni kviz, u kome treba pogoditi brojeve slobodnih sedista u autobusu.

Kada voditelj u programu Radija S2, pozove slusaoce da se jave na telefon:011 4040470, prvi koji se javi, ukljucuje se u program i postavlja mu se pitanje  koji broj sedista u autobusu je slobodan. Ukupan broj sedišta u autobusu je 52, slobodno je samo 10 /deset/ sedišta. Slušalac ima pravo da pogađa samo jedno sedište od broja 1/jedan/ do broja 52/pedesetdva/ Ako pogodi broj sedista, osvaja nagradu, 2 (dva) nocenja sa doruckom za 2/dve/ osobe  u hotelu Mons na Zlatiboru.

 

Brojeve slobodnih sedista koji su preostali u autobusu, odredila je komisija Radija S2, sastavljena  od  3/tri/ člana, dana 13.07.2018.godine.

 

Ukupno ima 10 nagrada za po 2/dve/ osobe, 2 (dva) nocenja sa doruckom I korišćenje SPA centra u hotelu Mons na Zlatiboru).

Svakog radnog dana od 23.jula do 03.avgusta (10 radnih dana),  deli se po jedna nagrada.

 

 

Pobednik mora dostaviti lične podatke , koji su neophodni za potvrđivanje njegovog identiteta i koji su neophodni za dostavu vaučera za osvojenu nagradu. (u druge svrhe se neće koristiti skladno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti). Vaučeri će biti dostavljeni na kućnu adresu najkasnije 15 dana od dana završetka kviza.

Dobitnici vaučere mogu iskoristiti uz prethodnu najavu hotelu I izabrati datume po poželji u zavisnosti od slobodnih kapaciteta hotela.

 

 

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu. 

 

4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.

4.5. Radio S2 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:

- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,

- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica

4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

4.7. Jedan pobednički par može osvojiti samo jednu nagradu za vreme trajanje ove promocije.

 

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.

5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .

5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

 

VI NAGRADE

 

6.1. Vaučer za 2/dve/ osobe sa dva nocenja sa doruckom i korišćenjem SPA centra u hotelu Mons na Zlatiboru. Dobitnici vaučere mogu iskoristiti uz prethodnu najavu hotelu I izabrati datume po želji u zavisnosti od slobodnih kapaciteta hotela.

 

 

 

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. Ovaj pravilnik bice objavljen na zvanicnom sajtu Radija S2 (www.radios2.rs), a sa nacinom uvestvovanja će slušaoci biti  obavešteni kroz program Radija S2, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

 

U Beogradu, 02.07.2018.godine

 

komentari (5)

 • petar
  13. 07. 2018.
  radio s2
 • petar
  13. 07. 2018.
  radio s2
 • petar
  13. 07. 2018.
  radio s2
 • petar
  13. 07. 2018.
  radio s2

Slušajte nas