Muzika

Mi puštamo ono što vi volite!
Radio S

Radio S2 te vodi na Exit

 1. Dragan Glušica 
 2. Milica Ilić 
 3. Sara Tešanović
 4. Milivoje Boskovic
 5. Branka Tešanović

PRAVILA UČESTVOVANJA U KVIZU : ”Osvoji karte za Exit“

 

 

I  OPŠTE ODREDBE

 

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S2, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)

1.2. Organizator kviza je RADIO S2  (u daljem tekstu: Radio S2).

 

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji poseduju javnu ispravu – ličnu kartu.

2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S2, njihovi najbliži srodnicii

bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S2 u smislu zakona.

2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

 

Radio S2 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.

 

 

IV PRAVILA KVIZA : ” Osvoji karte za Exit“

 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od 05.jula do 12.jula 2018.godine na Radiju S2, radnim danima,u periodu od 10h do 22h.

 

4.2. Kada se u programu, emituje oznacena pesma nekog od izvodjaca, koji ce ove godine nastupiti na Exitu, prvi ko pozove 011 4040470,postavlja mu se pitanje, a ako odgovori tacno, osvaja 2 jednodnevne karte za Exit. Oznacena pesma znaci, da na pesmi postoji snimljen naš poziv da se slusaoci jave. (npr.Alice Merton 15.jula na Exitu, a ako zelis jednodnevne karte za Exit, zovi odmah na 011 4040470).

 

Svakog radnog dana, od 2.jula do 12.jula 2018.godine, po jedan učesnik u kvizu osvaja 2 jednodnevne karte za Exit.

Pobednik mora dostaviti lične podatke , koji su neophodni za potvrđivanje njegovog identiteta i koji su neophodni zbog preuzimanja nagrade (u druge svrhe se neće koristiti skladno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti), kao i mail adresu na koju ce karte biti poslate. Dobitnik je duzan da nakon sto mu se posalju karte na mail, potvrdi da je karte dobio. Odgovorom na mail, sa koga su mu poslate karte , smatra se da je karte dobio.

 

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu. 

 

4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.

4.5. Radio S2 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:

- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,

- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica

4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

4.7. Jedan pobednički par može osvojiti samo jednu nagradu za vreme trajanje ove promocije.

 

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.

5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .

5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

 

VI NAGRADE

 

6.1. Jednodnevne karte za Exit obezbeđuje Radio S2.

 

6.2. Radio S2 će obavestiti dobitnike karata, o načinu preuzimanja istih.

 

6.3. Prilikom preuzimanja karata, dobitnik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. Ovaj pravilnik bice objavljen na zvanicnom sajtu Radija S2 (www.radios2.rs) a sa nacinom uvestvovanja će slušaoci biti  obavešteni kroz program Radija S2, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

 

U Beogradu, 04.07.2018.godine

 

komentari (8)

 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s2
 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s2
 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s2
 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s2

Slušajte nas