Od 2 do 6 sa Ljubicom

Na programu: 14:00 - 18:00 Mi puštamo ono što vi volite!
on_air_ljubica.png

Šta za tebe predstavlja luksuz ?

PRAVILNIK O AKCIJI  ”Šta za vas predstavlja luksuz ?“ Wiko

 

Pravilnik o akciji ”Šta za vas predstavlja luksuz ?“ (u daljem tekstu: Akcija) sadrži opšte uslove i pravila po kojima građani mogu da učestvuju u okviru Akcije, а u realizaciji Radija S2 iz Beograda.

Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnoj aktivaciji, koji se organizuje i emituje na Radiju S2, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)

Organizator kviza je RADIO S2  (u daljem tekstu: Radio S2).

 1. U Akciji mogu učestvovati svi građani sa prebivalištem u Republici Srbiji stariji od 18 godina.
 2. Pozivamo slušaoce Radija S2 da pošalju jednu fotografiju u inbox fb stranice Radija S2 i u inbox instagrama Radija S2, na temu šta za učesnika akcije predstavlja luksuz. Budite kreativni, duhoviti ili jednostavno iskreni i možete osvojiti telefon Wiko View 2. Akcija traje od 13.06. do 26.06.2018.godine.

Ime dobitnika biće objavljeno poslednjeg dana aktivacije 26.06.2018. godine i  biće saopštena u programu Radija S2 i objavljujemo na  Fejsbuk stranici  i Instragramu.

Pobednik nagradne aktivacije biće proglašen od strane tročlane komisije Radija S2, a pobednička fotografija biće najkreativnija ili najduhovitija po slobodnoj oceni članova komisije.

 1. Učesnici mogu dostavljati samo one fotografije u odnosu na koja poseduju autorska prava. Izričito je zabranjeno postavljanje materijala kojima se povređuju autorska i druga prava bilo kog trećeg lica.
 2. U slučaju da je objavljivanjem fotografije povređeno autorsko ili bilo koje drugo pravo bilo kog trećeg lica, učesnici preuzimaju punu i isključivu odgovornost za bilo koji zahtev za obeštećenje ili drugi zahtev koji bilo koje treće lice eventualno uputi njemu i/ili Radiju S2 s pozivom na takvu povredu i obavezuje se da obešteti Radio S2.
 3. Dostavljanjem fotografija, tokom trajanja Akcije, učesnici prenose na Radio S2 autorska prava i ovlašćuju ih da dostavljeni materijal mogu koristiti u marketinške i druge svrhe za potrebe Smedia portala i Radija S2.
 4. Fotografije biće objavljene na FB stranici odnosno Instagram straniciu u primerenom roku od vremena unošenja u inbox FB stranice odnosno Instagram stranice Radija S2.

7.Fotografije koje nisu u skladu sa temom Akcije neće biti objavljeni FB stranici odnosno Instagram stranici.

 

 

ZAŠTITA PODATAKA

 1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije Akcije.

Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti . Učesnik u Akciji potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u Akciji dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

NAGRADE

 1. Učesnik koji pošalje pobedničku fotografiju osvaja nagradu telefon Wiko View 2. Pomenuti model telefona za učešće u Akciji obezbeđuje sponzor Win Win. Radio S će Sponzora obavestiti o dobitnicima nagrada i dobitnike uputiti da sa sponzorom dogovori o načinu realizovanja (uručenja) dobijene nagrade. 

Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

OSTALE ODREDBE

 1. O ovim pravilima će slušaoci Radija S2 obaveštavani kroz program Radija S2, bez obzira da li će biti učesnici u akciji radija S2 Šta za vas predstavlja luksuz ?“

 

U Beogradu 11.06.2018.g.

komentari (5)

 • petar
  12. 06. 2018.
  radio s2
 • petar
  12. 06. 2018.
  radio s2
 • petar
  12. 06. 2018.
  radio s2
 • petar
  12. 06. 2018.
  radio s2

Slušajte nas