Od 2 do 6 sa Ljubicom

Na programu: 14:00 - 18:00 Mi puštamo ono što vi volite!
on_air_ljubica.png

Promućkaj muziku

 

DOBITNICI:

13.06 Jovana Jovanov
14.06 Nešić Marko
15.06 Tamara Taslaman
18.06 Andrija Lazić
19.06 Sara Dragić
20. 06 Sanja Božanić
22.06 Nemanja Mažibrada

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

PRAVILA UČESTVOVANJA U KVIZU: ”Promućkaj muziku“

 

 

I  OPŠTE ODREDBE

 

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S2, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)

1.2. Organizator kviza je RADIO S2  (u daljem tekstu: Radio S2).

 

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji poseduju javnu ispravu – ličnu kartu.

2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S2, njihovi najbliži srodnici, bračni  partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S2 u smislu zakona.

2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

 

Radio S2 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.

 

 

IV PRAVILA KVIZA : ” Promućkaj muziku“

 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od  04. do 29.juna 2018. godine u emisijama koje se emituju na Radio S2 i to predpromocija u periodu od  04.06. do 08.juna.2018.godine, dok će podela nagrada biti u periodu od 11. do 29.juna.2018.godine

 

 

4.2. Učesnici kviza se prijavljuju na sledeći način:

 

Voditelji će pozivati na učešće u kvizu  uživo u programu. Slušalac koji prvi uspe da uspostavi vezu sa voditeljem emisije biće učesnik u kvizu. Da bi se osvojila dnevna nagrada učesnik koji je na telefonskoj vezi treba tačno da odgovori na pitanje o kojim se izvodjačima i pesmama radi, a na osnovu miksa pesama koji je pušten.

 

 

Prvi učesnik koji pogodi tačno koja su tri izvodjaca I pesme, osvaja novčanu nagradu sponzora kviza u iznosu od 10.000,00 dinara. 

 

Dnevno biće podeljena po jedna nagrada u periodu od 11.06. do 29.06.2018.godine, odnosno ukupno 15 nagrada. Kviz će biti emitovan  kroz ceo program radija od 10 do 22h časova.

 

Pobednik mora dostaviti lične podatke (svoje i lica sa kojim deli nagradu) koje su neophodne za potvrđivanje njegovog identiteta i koji su neophodni zbog preuzimanja nagrade (u druge svrhe se neće koristiti skladno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

 

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu. 

 

4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.

4.5. Radio S2 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:

- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,

- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica

4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

4.7. Jedan pobednik dana može osvojiti samo jednu nagradu za sve vreme trajanje ove promocije.

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.

5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .

5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

VI NAGRADE

 

6.1. Nagrade za učešće u kvizu obezbeđuje  klijent -Agencija koja će osvojeni iznos upatiti na tekući račun dobitnika u roku od 30 dana od dana osvajanja nagrade.

6.2. Radio S2 će Agenciju  odnosno naručioca nagradne aktivacije obavestiti o dobitnicima nagrada koja će stupiti u kontakt sa dobitnivcima o načinu realizovanja dobijene nagrade. 

 

6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. O ovim pravilima će slušaoci Radija S2 obaveštavani kroz program Radija S2, kao i putem facebook strane Radija S2, odnosno zvaničnog sajta “Orangine” bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

U Beogradu, 31.05.2018.godine

komentari (12)

 • petar
  05. 06. 2018.
  radio s2
 • petar
  05. 06. 2018.
  radio s2
 • petar
  05. 06. 2018.
  radio s2
 • petar
  05. 06. 2018.
  radio s2

Slušajte nas