Od 2 do 6 sa Ljubicom

Na programu: 14:00 - 18:00 Mi puštamo ono što vi volite!
on_air_ljubica.png
nagrade_header.jpg
 

2 karte za Rodos

Pravila učestvovanja:

I  OPŠTE ODREDBE

 

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S2, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)

1.2. Organizator kviza je RADIO S2  (u daljem tekstu: Radio S2).

 

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji poseduju javnu ispravu – ličnu kartu.

2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S2, njihovi najbliži srodnicii

bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S2 u smislu zakona.

2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

 

Radio S2 će na svojoj zvaničnoj fejsbuk strani objaviti poziv za učešće u kvizu.

 

 

IV PRAVILA KVIZA : ”2 karte za Rodos“

 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan dana   23.maja 2018. godine u periodu od 14 do 16 časova na fejsbuk stranici Radija S2.

 

4.2. Učesnici kviza se takmiče na sledeći način:

 

Treba da pogode tačno ili približno koliko je težak kofer ostavljajući u komentarima fejzbuk strane svoja predviđanja težine?

 

Naša voditeljka (Ljubica Lukač), predhodno će napuni svoj kofer stvarima.

 

 Radio S video postavlja na fb stranicu Radija S2, u kome se vidi kako ona meri na vagu svoj kofer kako bi se videla težina istog.

 

Prvi ko pogodi koliko je težak kofer sa stvarima ili na kraju kviza nakon obelodanjivanja težine istog bude najpribližniji težini osvaja 2 karte za Rodos.

 

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu. 

 

4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.

4.5. Radio S2 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:

- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,

- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica

4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

4.7. Jedan pobednički par može osvojiti samo jednu nagradu za vreme trajanje ove promocije.

 

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.

5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .

5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

 

VI NAGRADE

 

6.1. Nagrade za učešće u kvizu obezbeđuje sponzor.

6.2. Radio S2 će Sponzora obavestiti o dobitnicima nagrada i dobitnike uputiti da sa sponzorom dogovori o načinu realizovanja dobijene nagrade.  Za vreme trajanja nagradnog kviza biće podeljeno tri Bosch sudomašine - za vreme trajanja promocije.

 

6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. O ovim pravilima će slušaoci Radija S2 obaveštavani kroz program Radija S2, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

  

U Beogradu, 22.05.2018.godine

Dobitnici
Aleksandar Stoković
Zorica Vujičić
?>

komentari (5)

 • petar
  25. 05. 2018.
  radio s2
 • petar
  25. 05. 2018.
  radio s2
 • petar
  25. 05. 2018.
  radio s2
 • petar
  25. 05. 2018.
  radio s2

Slušajte nas